HD

FSDSS-585 Fuck sa ulap ang kalaguyo ng iyong amo

FSDSS-585

Nilalaman ng Pelikula
Si Hajime ay isang birhen, na pinagsamantalahan ng kanyang masamang amo. Isang araw, isang magandang anghel ang dumating sa kumpanya, at inihayag ng presidente na ito ang kanyang superyor. Ito pala ang maybahay ng chairman. Buong araw na walang tigil ang paglalandian ng dalawa, kahit pa walang ingat na ginagawa ang kahalayan sa harap mismo ng staff. Ngayon, kinailangan ni Hajime na mag-overtime para tapusin ang trabahong biglang itinalaga ng chairman at inutusan siyang tapusin bukas ng tanghali. Habang nagtatrabaho, biglang bumalik sa kumpanya si Moe na may hinahanap. Dahil nakasuot siya ng maiksing palda, nang yumuko siya ay lumitaw ang kanyang T-back na panty, dahilan para mapatingin sa kanya si Hajime nang hindi kumukurap. Sa kasamaang palad para sa kanya, nalaman ito ni Moe. Pero dahil alam niyang virgin si Hajime, sinadya siya ni Moe na asarin at akitin. Paano nga ba malalabanan ng isang birhen ang alindog ni Moe? At noong gabing iyon, si Hajime ay pina-cum ni Moe ng sampung beses! Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy si Hajime sa pag-overtime, at dumating si Moe upang maghanap ng mga bagay, isang lalaki at isang babae ang magkasama buong gabi nang hindi umaalis...
BABALA: Huwag mag-click sa mga hindi pamilyar na link sa lugar ng komento.
Bình luận